ਛਪਵਾਇਆ

੧੩੯ ਉਪਦੇਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, "ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?"
ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ. ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ (ਰੱਬ ਨਾਲ) ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ?

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
ਉਪਦੇਸ਼ (lat. praedicatio) ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਮਲੇਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਸੇਰਮਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲਾਤੀਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ: ਵਟਾਂਦਰਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਗੱਲਬਾਤ; ਲੈਕਚਰ)।

ਬ੍ਰਾਇਨ ਚੈਪਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਸੀਹ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਪਾਠ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।